Agnieszka Bucikiewicz

Profesja

Tłumacz języka rosyjskiego od 2002 roku.
Tłumacz Naczelnej Organizacji Technicznej(NOT).

Specjalność

Tłumaczenia pisemne i ustne (konsekutywne) z zakresu prawa, medycyny i rolnictwa.

Wykształcenie

Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego,
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filologia rosyjska,
specjalność: komunikacja w sferze biznesu

Certyfikat Międzynarodowych Kursów Języka Rosyjskiego
w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie

Agnieszka Bucikiewicz
+48 502 529 496 / a.bucikiewicz@aist.com.pl

AIST Biuro Kontaktów ze Wschodem
biuro@aist.com.pl

Kontakt