KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AIST Agnieszka Bucikiewicz z siedzibą w Siedlcu przy ul. Lipowej 29, 64-212 Siedlec.

Z kim możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres biuro@aist.com.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

1. JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na poniższych podstawach:

Lp.

Cel

Podstawa prawna

1

Dostarczanie treści i działania, mające na celu zapewnienie prawidłowego działania strony

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu strony internetowej

2

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszeń i obronie przed roszczeniami

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat dla celu wskazanego w punkcie 1. Po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przetwarzane zgodnie z punktem 2 do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez okres 6 lat.

W związku z prowadzeniem strony internetowej możemy przekazywać Twoje dane zaufanym dostawcom świadczącym dla nas usługi IT. Odbiorcami Twoich danych mogą być również kancelarie prawne, z których usług korzystamy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób. Właściwym organem do wniesienia wyżej wymienionej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, abyś mógł korzystać z naszej strony internetowej. Jeśli zdecydujesz się nie podać swoich danych osobowych, korzystanie z naszej strony internetowej będzie niemożliwe.

 

2. JEŚLI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM

Twoje dane będziemy przetwarzać na następujących podstawach:

Lp.

Podstawa prawna

1

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy

 

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych, szkoleń i pośrednictwa

2

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – nasz obowiązek prawny w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości

 

Prowadzenie rozliczeń, sporządzanie dokumentacji księgowej i podatkowej

3

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na:

 

a) dążeniu do rozwoju i zwiększania sprzedaży naszych usług (nawiązywanie relacji handlowych, odpowiedzi na zapytania, sporządzanie i przesyłanie ofert);

b) dbaniu o nasz dobry wizerunek i interesy (marketing usług własnych, prowadzenie strony typu fanpage na portalu społecznościowym);

c) ochronie naszych interesów i utrzymywaniu płynności finansowej (rozpatrywanie reklamacji, windykacja należności, obrona przed roszczeniami).

4

Art. 6 ust. 1 lit. a – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

W sytuacjach, gdy nie będziemy mieli innej podstawy prawnej, poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgoda jest zawsze dobrowolna i możesz ją wycofać w każdym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać zaufanym podwykonawcom, świadczącym dla nas usługi, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom, ubezpieczycielom, dostawcom hostingu poczty, podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowości. Twoje dane możemy również przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania. Po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez okres 6 lat.  

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób. Właściwym organem nadzorczym do złożenia ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia przez nas usług. Jeśli nie podasz nam swoich danych, to nie będziemy mogli zaoferować Ci naszych usług, ani kontaktować się z Tobą w sprawie nawiązania współpracy.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

 

POLITYKA COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje na ten temat.

Czym są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)?

Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika witryny – komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp. Są one tworzone przez Twoją przeglądarkę internetową, a ich zadaniem jest przechowywanie informacji i ustawień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryny. Przy ponownych odwiedzinach strony z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją wcześniej zachowane „ciasteczka” i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, dzięki czemu strona może rozpoznać, że odwiedziłeś ją wcześniej i dopasować wyświetlane treści do Twoich indywidualnych preferencji.

Pliki cookies można podzielić w następujący sposób:

  • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika;
  • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu;
  • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
  • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny

Pliki cookies ułatwiają użytkownikowi korzystanie z serwisu internetowego. Jeżeli korzystasz z tych samych urządzeń i przeglądarki, co wcześniej, to dzięki „ciasteczkom” możliwe jest zapamiętanie Twoich preferencji i odpowiednie dopasowanie wyświetlania witryny. Pliki cookies pozwalają również na tworzenie statystyk, co umożliwia zrozumienie sposobu korzystania przez Ciebie z serwisu i ulepszenie jego struktury oraz zawartości.

Możesz w dowolnej chwili zmienić ustawienia i sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek umożliwia akceptowanie lub odrzucanie plików cookies, akceptowanie tylko niektórych rodzajów „ciasteczek” lub informowanie użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać.

Możesz również łatwo usunąć pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości i sposoby zarządzania plikami cookies mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje niezbędne do zarządzania „ciasteczkami” możesz uzyskać, korzystając z funkcji „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org, gdzie opisano sposoby kontrolowania i usuwania plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych.

! Pamiętaj, że usunięcie wszystkich ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny lub uniemożliwić korzystanie z jej funkcjonalności.